Μυρμηκιές

Τι είναι οι μυρμηκιές;

Οι μυρμηκιές είναι μία δερματική πάθηση που προκαλείται από στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus). Πλήττουν κυρίως τα χέρια και τα πόδια, αλλά μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα. Οι μυρμηκιές έχουν τη μορφή εξογκωμάτων, έχουν ακανόνιστο σχήμα και το χρώμα τους είναι λευκό, γκρίζο ή καφέ.

Μεταδίδονται εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο μέσω σωματικής επαφής, καθώς και από το ένα σημείο του σώματος στο άλλο.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες για τις μυρμηκιές;

Οι μυρμηκιές υπάρχει ενδεχόμενο να υποχωρήσουν μόνες τους με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για να αποφεύγεται η μετάδοσή τους.

 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την αντιμετώπιση των μυρμηκιών είναι η κρυοχειρουργική. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην ψύξη της μυρμηκιάς με υγρό άζωτο σε θερμοκρασία -196 C. Με αυτό τον τρόπο, ο προσβεβλημένος ιστός καταστρέφεται και απομακρύνεται.

Μπορεί επίσης να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή (ιμικουιμόδη, ποδοφυλοτοξίνη, κερατολυτικά), η να γίνει χειρουργική αφαίρεση της μυρμηκιάς.

Οι μυρμηκιές υπάρχει ενδεχόμενο να υποχωρήσουν μόνες τους με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για να αποφεύγεται η μετάδοσή τους.
Οι μυρμηκιές είναι μία δερματική πάθηση που προκαλείται από στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus). Πλήττουν κυρίως τα χέρια και τα πόδια, αλλά μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα. Οι μυρμηκιές έχουν τη μορφή εξογκωμάτων, έχουν ακανόνιστο σχήμα και το χρώμα τους είναι λευκό, γκρίζο ή καφέ.

paschalidis-adminΜυρμηκιές